Grond Blauwestad in de uitverkoop

De plannen voor de Blauwestad worden opnieuw naar beneden bijgesteld. De grondprijs voor kavels in het stagnerende woningbouwplan wordt met 20 procent verlaagd en er worden 230 kavels minder uitgegeven.
De aanpassingen, die nodig zijn omdat de woningmarkt in het slop zit, kosten de provincie tussen de 25 en 29 miljoen euro.
Twee jaar geleden ging de provincie er nog vanuit dat er 1480 woningen neergezet zouden worden. Dat aantal is nu verlaagd tot ruim 1200. Voor de bouw van die woningen is overigens bijna 30 jaar uitgetrokken. In de afgelopen twee jaar zijn slechts 9 kavels verkocht. In totaal zijn in de Blauwestad nu 194 woningen gebouwd.