Saaksum en Den Horn zijn 'kernen met pit'

Saaksum en Den Horn hebben het predicaat Kern met Pit 2012 gekregen. Dit is een jaarlijkse wedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, waarin bewonersgroepen worden uitgedaagd om binnen een jaar hun idee voor het verbeteren van de woonomgeving te realiseren.
Saaksum en Den Horn zijn daarin geslaagd en kregen daarom, behalve de onderscheiding, ieder ook 1.000 euro.
Bewoners in Saaksum werden beloond voor het aanplanten van bomen en planten die passen bij de streek. Inwoners van Den Horn oogstten lof voor het plan om het vervallen ijsbaanterrein in het dorp om te vormen tot een schaats-, speel- en sportplek.