Pittig gesprek over geld voor infrastructuur

Bestuurders uit Noord-Nederland maken zich op voor een 'pittig gesprek' woensdagochtend met minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu, over mogelijke bezuinigingen. Dat zegt gedeputeerde Boumans van Groningen.
Het Ministerie moet de komende jaren 550 miljoen euro bezuinigen. Woensdag wordt duidelijk waar precies op bezuinigd moet worden. Bestuurders uit heel Nederland zijn uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek met Minister Schultz en Staatssecretaris Mansveld te vernemen wat de plannen zijn.
Voor Groningen bestaat de mogelijkheid dat het aanbestedingsvoordeel van de verdubbeling van de N33 terug moet naar de schatkist. Hierdoor zou verdubbeling van de weg tussen Zuidbroek en de Eemshaven onmogelijk worden. Daarnaast staat de aanpak van het spoorknelpunt Herfte bij Zwolle ter discussie.
Gedeputeerde Boumans zegt goede argumenten te hebben om beide projecten toch binnen te slepen. Zo is het Noorden bereid om zelf veel geld te investeren, maar of dat voor de Minister voldoende is moet blijken. De verwachting is dat het Ministerie in ieder geval niet toornt aan de toegezegde miljarden ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.