Buitenboel gemeente Groningen ligt er goed bij

© René Hoogschagen
De buitenboel in de gemeente Groningen ligt er prima bij. Dit blijkt uit een enquête onder honderd betrokken Stadjers die jaarlijks hun mening geven over het onderhoud van de openbare ruimte.
In het onderzoek wordt gekeken naar het groen, straatmeubilair, speeltoestellen, wegen en straatverlichting. Ook hondenpoep, graffiti en fietswrakken worden gemeld.
Volgens de schouwers voldoet 91% van de bekeken onderdelen aan de vastgestelde normen. In de resultaten zit een stijgende lijn. In 2006 oordeelde de groep nog positief over 78% van de onderdelen.