Poll: Moet de gaswinning beperkt worden om aardschokken te voorkomen?

De aardschokken in Groningen door de aardgaswinning worden heviger, zo blijkt uit onderzoek. Tot nu toe werd rekening gehouden met een maximale schok van 3.9 op de Schaal van Richter.
Deskundigen zeggen nu dat we rekening moeten houden met schokken tussen 4.0 en 5.0. De schokken worden heviger omdat er sneller gas gewonnen wordt uit het Groningenveld. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseert daarom om de aardgaswinning te beperken.