Geen problemen door hoogwater in Delfzijl

Het verwachte hoogwater heeft in Delfzijl geen problemen opgeleverd. Waterschap Noorderzijlvest sloot om 23.30 uur uit voorzorg de coupures bij de haven, maar dat bleek achteraf niet nodig.
Er werd een waterstand van 3,3 meter boven NAP verwacht en dan gaan uit voorzorg de dijkgaten rondom het havengebied dicht. Het waterschap doet dat om een groot gebied tegen overstroming te beschermen. Het water kwam echter niet hoger dan 2,95 meter doordat de wind ging liggen en het water niet verder werd opgestuwd.
Het spande er na 02.00 uur wel even om, maar de kades bleven droog. En om 2.30 uur gingen de coupures weer open.