Provincie gaat risico's aardbevingen in kaart brengen

De provincie Groningen gaat in kaart brengen welke risico's bedrijven lopen als de provincie wordt getroffen door een aardbeving met een kracht van 5 op de schaal van Richter.
Ook de eventuele gevolgen voor dijken, monumenten, sluizen en bruggen worden bekeken.
De provincie heeft vijf medewerkers vrijgemaakt die de risico's moeten inventariseren. Aan bedrijven wordt gevraagd of zij een checklist willen invullen. Over een maand moet de balans zijn opgemaakt.