Kans voor kleine scholen in Delfzijl

De PvdA in Delfzijl heeft een plan bedacht om de zeven kleine basisscholen in de buitendorpen, ondanks de krimp, open te houden.
Het gaat om de scholen in Spijk, Bierum, Holwierde, Meedhuizen, Wagenborgen, Wolendorp en Termunten. De PvdA pleit voor een cluster van scholen, waarin wordt samengewerkt op het gebied van bijvoorbeeld management en ict. Voorwaarde is dat het onderwijs kwalitatief goed blijft en dat de scholen bereikbaar en betaalbaar blijven. De PvdA sluit niet uit dat op termijn toch twee brede scholen nodig zijn.