Partij voor de Dieren en SP in protest tegen versoepeling regels megastallen

Provinciale Staten vergaderen woensdag over de voorgestelde versoepeling van de regels voor megastallen in onze provincie.
De Partij voor de Dieren wil vooraf samen met de SP protesteren tegen die eventuele aanpassing van de zogeheten Provinciale Omgevingsverordening. Beide partijen zijn bang voor wat zij noemen "een wildgroei aan veefabrieken". Volgens de Partij voor de Dieren zijn er minstens tien aanvragen ingediend voor megastallen, waaronder plannen voor bedrijven met tweeduizend koeien.