Strandweg Lauwersoog afgesloten

De Strandweg bij Lauwersoog is sinds dinsdagmiddag gedeeltelijk afgesloten vanwege gevaar van overstroming.
Dat gevaar is groot, omdat de waterstand in het Lauwersmeer door de vele sneeuw en regen van de afgelopen weken erg hoog is. Het water kan voorlopig niet weg, omdat er door de westenwind niet gespuid kan worden op de Waddenzee.
Waterschap Noorderzijlvest verwacht dat er in de nacht van dinsdag op woensdag geloosd kan worden.