Delfzijl ondersteunt buurtprojecten

© Flickr
Het gemeentebestuur van Delfzijl heeft 52.000 euro beschikbaar gesteld voor drie buurtprojecten in Delfzijl Noord.
Het geld wordt door de buurt onder meer gebruikt voor de inrichting van schooltuintjes op een braakliggend terrein aan de Waddenweg en voor het project 'samen eten' dat wijkbewoners de mogelijkheid biedt een keer per week met elkaar te eten.
Verder is er geld voor het project 'Delfgoud', waarbij buurtbewoners samen met de Hanzehogeschool in Groningen bewegingslessen voor ouderen organiseren.