Groninger Bodembeweging wil referendum gaswinning

De Groninger Bodembeweging (GBB) wil een referendum organiseren in de provincie Groningen over de gaswinning.
De GBB wil dat de Groningsers rechtstreeks een uitspraak kunnen doen, zonder tussenkomst van politici.
In het referendum gaat het om de vraag, hoeveel risico's de Groningers bereid zijn te nemen. Er zijn twee scenario's: doorgaan met gaswinning met alle risico's van dien of direct stoppen en pas daarna onderzoek doen naar de gevolgen.
Volgens de GBB zijn bodemdaling en aardschokken een zaak van alle Groningers en moet het referendum daarom provinciebreed gehouden worden.