PBC: 'Alasam S. volledig toerekeningsvatbaar'

Volgens een rapport van het Pieter Baan Centrum is Alasam S. volledig toerekeningsvatbaar. De verdachte van de dubbele moord in Baflo op Renske Hekman en politieagent Dick Haveman beweerde destijds in een psychose te zijn geweest.
Het Pieter Baan Centrum heeft geen aanwijzingen gevonden dat S. daadwerkelijk aan een psychose heeft geleden. Volgens psychologen kan een psychose plotseling komen opzetten en weer afzwakken. Omdat hiervoor geen aanwijzingen zijn gevonden door het centrum, is hij toerekeningsvatbaar verklaard. Op basis van dit rapport kan het Openbaar Ministerie geen TBS met dwangverpleging meer eisen.
Het onderzoek op het Pieter Baan Centrum duurde de gebruikelijke 7 weken. Die verliepen echter moeizaam, omdat S. zich afsloot en geen contact maakte met de begeleiders. Hierdoor is het rapport volgens het centrum "niet bevredigend".
S. zei al jaren psychotisch te zijn. In 2001 zou hij onder meer verschillende pogingen tot zelfdoding hebben gedaan. Het Pieter Baan Centrum heeft twijfels over de betrouwbaarheid van de verdachte, omdat S. vooral over zijn jaren in zijn thuisland Benin steeds verschillende verklaringen aflegde die bovendien niet stroken met wat bekenden en familieleden in het Afrikaanse land vertellen. Zo heeft hij in Nederland altijd gezegd dat hij op jonge leeftijd zijn ouders bij een brand heeft verloren. Maar volgens bronnen in het land is dat niet waar.
Maandag volgt de derde en laatste zittingsdag in de zaak-Baflo, met de eis van de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie zal dan onder meer geluidsfragmenten laten horen van de laatste gesprekken die hoofdagent Haveman over de portofoon voerde met de meldkamer van de politie.