Banen weg bij kinderopvang in Stad

Bij de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) verdwijnen de komende jaren vijftig tot honderd banen.
Het gaat met name om pedagogisch medewerkers. Daarnaast worden tijdelijke contracten niet verlengd. De maatregel is nodig vanwege het teruglopende aantal kinderen, dat wordt opgevangen. Als belangrijkste oorzaken worden de economische situatie en de gestegen kosten voor kinderopvang genoemd. De directie van SKSG sluit niet uit dat er gedwongen ontslagen vallen.