PvdD wil eind aan rapen kievitseieren in Friesland

De Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen wil dat de provincie Friesland de ontheffing voor het rapen van kievitseieren heroverweegt.
Het Friese provinciebestuur heeft besloten om het zoeken naar eieren van de weidevogel weer toe te staan en er mogen ook extra eieren worden geraapt. De Partij voor de Dieren is zeer verbaasd over dit besluit.