Zorgen over jeugdwerkloosheid Eemsdelta

Het Delfzijlster raadslid Henk Lameijer van Fractie 2014 maakt zich grote zorgen over de verwachte grote stijging van de werkloosheid. Hij vreest Zuid-Europese toestanden voor de Eemsdelta met een hoge jeugdwerkloosheid en toenemende armoede.
Het raadslid baseert zich op een recent verschenen rapport van de Europese commissie, 'Employment en Social Developments', waarin de Noord-Europese lidstaten gewaarschuwd worden voor Zuid-Europese ontwikkelingen.