Poll: Bent u het eens met het advies van de visitatiecommissie?

De visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen adviseert om het aantal gemeenten in Groningen terug te brengen van 23 naar 6. Volgens de commissie zijn veel huidige gemeenten te klein om alle bestuurlijke problemen het hoofd te kunnen bieden.