Bedrijven moeten verplicht beschikken over brandweer

© dolomite73 / Flickr Creative Commons
AkzoNobel en drie andere bedrijven in Delfzijl zijn door de veiligheidsregio Groningen aangewezen als 'bedrijfsbrandweerplichtig'.
Dat betekent dat ze verplicht over een eigen brandweer moeten beschikken omdat ze een gevaar opleveren voor de openbare veiligheid. Alle vier de bedrijven hebben al zo'n brandweer maar onduidelijk is nog of die nu groter moet worden en vaker moet oefenen.
Naast AkzoNobel gaat het om Teijin Aramid, Delamine en Aluminium Delfzijl.