Lauwers en Eems eens met advies Onderwijsraad

De openbare scholengemeenschap Lauwers en Eems is het eens met het advies van de Onderwijsraad. Die adviseerde de regering onlangs om scholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten.
Lauwers en Eems zegt dat het een goede ontwikkeling is als twee groepen niet meer in één klas hoeven te zitten. Ook is de scholengemeenschap niet bang dat veel scholen hoeven te sluiten. Volgens hen kunnen de scholen in één dorp worden samengevoegd.