Mogelijk meer uitbreidingsruimte voor boerenbedrijven

Er tekent zich in de provincie een meerderheid af voor verruiming van de uitbreidingsmogelijkheden van boeren. Dan moeten ze wel aantonen dat ze duurzaam werken.
Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt waarschuwde dinsdag tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten voor het failliet van de sector als boeren hun stallen maximaal tot twee hectare mogen uitbreiden. Ook andere boeren kwamen in het geweer tegen het voorstel om de uitbreidingsmogelijkheden van boerenbedrijven te beperken.
Die beperking werd gesteund door de PvdA, SP, Groen Links en D66. Die vinden grote stallen niet passen in het Groninger land. Bovendien willen ze de komst van megastallen tegenhouden. Maar inmiddels overweegt de PvdA fractie tegemoet te komen aan de bezwaren van de boeren, op voorwaarde dat ze duurzame landbouw bedrijven.
Later deze maand neemt de provincie een besluit over het plan.