'Provincie gebruikt schadelijke bestrijdingsmiddelen'

De provincie Groningen gebruikt nog steeds schadelijke stoffen voor het bestrijden van onkruid langs de provinciale wegen. Dat zegt de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Groningen.
Het gaat om de stoffen glyfosaat en MCPA. Deze gifsoorten veroorzaken aanzienlijke vervuiling van het oppervlaktewater en zijn schadelijk voor mens en dier.
Volgens de Partij voor de Dieren zijn er voldoende alternatieven. De partij gaat hierover opheldering vragen bij Gedeputeerde Staten.