Veel bezwaren tegen nieuwbouw Haren-Noord

© Henk Binnendijk/Groningen in Beeld
Tegen het ontwerp-bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van zo'n 400 huizen in Haren-Noord, zijn de afgelopen weken 135 bezwaren ingediend.
Volgens de bezwaarmakers wordt de nieuwbouwwijk een grote Vinexwijk en zijn ze bang dat het landelijk gebied daardoor verdwijnt. De 400 woningen staan gepland in het gebied tussen de Oosterweg en de spoorlijn Groningen-Assen, dat nu nog een landelijk en groen karakter heeft. In april moet de gemeenteraad beslissen over het bestemmingsplan.