Waalkens: 'kwaliteit gaat voor grootte megastallen'

Volgens PvdA-prominent Harm Evert Waalkens, tevens melkveehouder, moet er bij megastallen niet zozeer worden gelet op de hoeveelheid dieren of de grootte van de stal, maar op de kwaliteit van het bedrijf.
Hij zei dat tijdens een forumdiscussie die de PvdA maandagavond hield in Winschoten. Waalkens hoopt zo de meningsvorming binnen de partij te beïnvloeden in het licht van de Statenvergadering volgende week. Dan komen megastallen en de grenzen die daaraan moeten worden gesteld opnieuw aan de orde. Grenzen beperken ook de innovatiekracht, vindt Waalkens.
De PvdA-Statenfractie vindt heldere maatstaven ook nodig, maar wil ook dat er een maximum aan de grootte van een veebedrijf wordt gesteld.
Volgende week gaan Provinciale Staten in debat over intensieve veehouderij. Er wordt onder meer beslist over de toelating van tien megastallen in onze provincie, waaronder een met duizend koeien en tien hectare stalruimte.