Ruim anderhalve ton aan belastinggeld Delfzijl oninbaar

Het gemeentebestuur van Delfzijl heeft 286 belastingvorderingen over de jaren 2006 tot en met 2012 oninbaar verklaard. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna honderdzestigduizend euro.
De vorderingen zijn gemeentelijke belastingen voor bedrijven, die failliet zijn verklaard of voor inwoners, die zwaar in de schulden zitten en bij wie loonbeslag ook niet haalbaar is.