Beatrix en De Oosterpoort, een pijnlijke combinatie

De bezoekjes aan cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen leveren koningin Beatrix schijnbaar steevast een pijnlijke ervaring op.
Bij haar bezoek aan het Prins Claus Concert in 2010 kwam de vorstin al
met Oosterpoort-directeur Nynke Stellingsma. Beatrix kon toen een "au" niet onderdrukken. Vrijdagavond, ging het
; ditmaal al voordat ze binnen was. Ze raakte van haar apropos door een omstander die haar toeriep, struikelde over een stoeprand en viel voorover op de rode loper.
Stellingsma zei destijds: "ik kan me wel honderd keer voor het hoofd slaan, maar daarmee kan ik het niet terugdraaien." De fan die haar vrijdag afleidde voelde zich ook schuldig, maar was ook wel vereerd dat de koningin enkele woorden tot hem richtte.