Protestactie om 'Joekesgulden' na 60 jaar herdacht

Zaterdag is herdacht dat zestig jaar geleden achttien landarbeiders de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Beerta hebben gegijzeld.
De gemeente weigerde de Joekes-gulden uit te betalen aan armlastigen, terwijl dat elders veelal wel gebeurde. De landbeiders, veelal overtuigde communisten, pikten dat niet en blokkeerden de raadszaal. De politie moest de volksvertegenwoordigers ontzetten, waarna de actievoerders voor de rechter werden gebracht.
Albert Schwertmann, Appie Dreijer-Luppens en Hans Heres waren in verzorgingshuis 'De Tjamme' in Beerta aanwezig bij de herdenking van de protestactie van hun vaders.