Politiebond polst leden over Facebookrellen

Politievakbond ACP heeft aan al zijn noordelijke leden een brief met een enquête gestuurd over de gang van zaken rond Facebookrellen in Haren.
De bond vraagt hun mening over het rapport-Cohen en de wijze waarop daar door de politieleiding mee wordt omgegaan. Ook wordt de vraag gesteld of de noordelijke politiemensen nog voldoende vertrouwen in hun top hebben.