Extra vergadering provinciebestuur over megastallen

Gedeputeerden Staten van Groningen komen vrijdagmiddag bijeen voor een extra vergadering.
Aanleiding is de situatie die is ontstaan na de vergadering van Provinciale Staten van afgelopen woensdag. Een meerderheid besloot toen dat boerenbedrijven mogen uitbreiden. GroenLinks is het hier niet mee eens en dreigt Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg terug te trekken uit het college.
PvdA-Gedeputeerde William Moorlag zette de situatie donderdag op scherp door te stellen dat als GroenLinks deel wil blijven uitmaken van het provinciebestuur, het de uitbreiding van boerenbedrijven moet accepteren.