Gevangenis Ter Apel blijft open

De gevangenis in Ter Apel blijft open. Dat heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vrijdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie in Den Haag.
In Noord-Nederland sluit alleen de penitentiaire inrichting De Grittenborgh in Hoogeveen, in 2014. De gevangenissen Norgerhaven en Esserheem in Veenhuizen gaan gedeeltelijk dicht, maar worden in 2018 vervangen door nieuwbouw. De gevangenis De Marwei in Leeuwarden blijft ook open.
Het kabinet heeft bij de plannen rekening gehouden met het feit dat Noord-Nederland te maken heeft met krimp. Ook andere krimpregio's worden grotendeels ontzien. In een vorig jaar november uitgelekt stuk stond nog dat eenderde van alle gevangenissen in Nederland dicht zou moeten, waaronder alle noordelijke.
De afgelopen tijd voerden de medewerkers en ondernemingsraden van de noordelijke penitentiaire inrichtingen regelmatig actie tegen de dreigende sluiting. Ook de lokale overheden pleitten met een stevige lobby voor het behoud van de gevangenissen.
Bij sluiting zouden alleen al in Ter Apel honderden banen verloren zijn gegaan, zowel in de gevangenis (ruim 300) als bij toeleveranciers.
Directeur Hans Plattel van de PI in Ter Apel is blij dat zijn gevangenis open blijft, maar heeft wel gemengde gevoelens gezien het banenverlies bij gevangenissen elders in het land.
Volgens burgemeester Leontien Kompier van Vlagtwedde is het besluit van de ministerraad 'geweldig nieuws en het resultaat van vereende krachten'.