Subsidie voor bietenbladproject

© Flickr / Creative Commons
De provincie geeft 70.000 euro subsidie aan het Proleaf Bietenbladproject. Doel van het project is om nuttige toepassingen te zoeken voor suikerbietenbladeren.
Die blijven bij de oogst nu nog achter op de akkers. Een hectare bieten levert gemiddeld veertig ton bietenblad op.
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld eiwit- of energieproductie. Aan het project wordt meegewerkt door bedrijven uit Groningen en Drenthe, geassisteerd door onderzoekers van TNO.