Extra hulp voor bepaalde schadegevallen bevingsgebied

Inwoners van Noord-Groningen die veel schade hebben geleden door aardschokken, komen misschien in aanmerking voor extra compensatie.
Minister Henk Kamp was tijdens zijn bezoek in Onderdendam vrijdag onder de indruk van wat de mensen in het aardbevingsgebied moeten meemaken. Bij de monumentale boerderij van de familie De Jong bleek dat hun bestaan wordt bepaald door wat er met het huis gebeurt tijdens de aardbevingen. Hun boerderij is zwaar beschadigd.
Kamp is erg begaan met het lot van deze mensen, maar kon nog geen concrete toezeggingen doen voor extra hulp. Wel gaf hij aan dat hij gaat kijken of in bepaalde gevallen een vorm van extra hulp mogelijk is.
Sinds de laatste aardbevingen zijn er zesduizend schademeldingen binnengekomen.