Provincie: Niets te doen tegen bromtoon Grijpskerk

De overlast van de bromtoon in Grijpskerk in niet te achterhalen. De provincie zegt er dan ook niets tegen te kunnen doen.
Een groep inwoners klaagt al jaren over het zogeheten laag frequente geluid. Ze vermoeden dat het geluid afkomstig is van de gasopslag in Grijpskerk. Die vermoedens uitte de gemeenteraad onlangs ook in een brief aan de provincie.

Maar volgens gedeputeerde Boumans is dat niet hard te maken: "Wij onderkennen de overlast en we geven aan dat het erg vervelend is voor de betrokken bewoners. Maar tegelijkertijd moeten we vaststellen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de overlast en de installatie waar de gemeenteraad aan refereeert en dat maakt het voor ons op dit moment onmogelijk om op te treden."

De kwestie is de afgelopen jaren al herhaaldelijk onderzocht door zowel het rijk als de provincie. Overigens loopt er nog wel een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), of dat iets oplevert moet nog blijken.
Deel dit artikel:

Recent nieuws