Helperzoomtunnel komt bij Helperbrink

De nieuwe Helperzoomtunnel, die de stad-Groninger wijk Helpman gaat verbinden met het Europapark, komt ter hoogte van de Helperbrink. Dat hebben burgemeester en wethouders van Groningen besloten.
Ingenieursbureau Grontmij bekeek vier locaties voor de tunnel: de Savornin Lohmanlaan, Goeman Borgesiuslaan, de Helperbrink en nabij de Vestdijklaan. Volgens het stadsbestuur is de locatie Helperbrink de beste, omdat hier voldoende ruimte is en niets gesloopt moet worden. De komst van de tunnel is noodzakelijk, omdat de huidige spoorwegovergang bij de Esperantolaan verdwijnt. Die moet weg, omdat er steeds meer treinen langsrijden.
Tegen de nieuwe tunnel was veel verzet uit de wijk. Bewoners vrezen een toename van sluipverkeer. De gemeente werkt daarom aan een plan dat moet zorgen dat de wijk verkeersveilig blijft. Zo mag straks in veel straten niet harder dan 30 kilometer per uur worden gereden. De Helperbrink wordt deels eenrichtingsverkeer. De gemeente denkt zo te zorgen dat er alleen bestemmingsverkeer komt. Verder komen er drempels op allerlei plekken in de wijk. De doorgaande route richting de tunnel loopt via de Goeman Borgesiuslaan en de Helperzoom. Daar mag ook straks nog 50 kilometer per uur worden gereden.
De scholen in Helpman zijn tevreden met het verkeersplan. De Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen niet. Deze actiegroep, die zich al maanden verzet tegen de aanpak van de ringweg, voorziet een grote toename van het verkeer in de omliggende wijken. De groep verzet zich ook tegen de Helperzoomtunnel richting Europapark. De maatregelen om de Helperbrink te ontzien, juicht de Stichting toe. Maar daardoor zou de druk op andere straten in de wijk alsnog toenemen. De actiegroep wil dat de gemeente meer tijd neemt het hele ringwegplan en de gevolgen voor de wijken te bekijken.