Oldambt moet met inwoners gaan praten

De raadsleden in de gemeente Oldambt zijn er nog lang niet uit wat ze vinden van de voorgestelde vergaande herindeling in de provincie Groningen. Burgemeester en wethouders moeten eerst maar eens uitgebreid met de inwoners gaan praten, vinden ze.
De gemeenteraad debatteerde woensdagavond over het adviesrapport Grenzeloos Gunnen, dat vorige maand werd gepresenteerd. Voor de gemeente Oldambt zijn diverse mogelijkheden om met buurgemeenten te gaan samenwerken.
Het college kreeg toestemming om die uitgebreid te gaan onderzoeken. Het voornemen van burgemeester en wethouders om ter voorbereiding met dorpsraden te gaan praten, was voor de meeste raadsleden echter niet voldoende. De gemeente gaat nu waarschijnlijk een aantal grote bewonersbijeenkomsten organiseren. Vermoedelijk in juni vergadert de raad wederom over eventuele herindeling.