Akkoord over financiering gemalen Oostwold

De uitbreiding van het gemaal in Oostwold en de bouw van een nieuw gemaal aan de Kromme Elleboog in dat dorp kunnen van start. De provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa's zijn het eens geworden over de financiering.
De provincie neemt de helft van de kosten voor haar rekening. Voor de zomer wordt begonnen met de werkzaamheden.
De twee gemalen moeten een eind maken aan de wateroverlast in het gebied. Bewoners ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.