Nieuwe bestemming voor tram- en treingeld

Het nieuwe provinciebestuur van PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie heeft afspraken gemaakt over de besteding van het geld dat weer beschikbaar komt door het afblazen van de Regiotram en de treinverbinding Groningen-Heerenveen. Het gaat om een bedrag van bijna 330 miljoen euro.
Het geld gaat onder meer naar andere openbaar vervoer projecten in en om de stad Groningen. Ook wil de provincie geld vrijmaken voor de aanpak van het spoorknooppunt Herfte bij Zwolle. Hierdoor kunnen in de toekomst meer treinen per uur rijden over het baanvak vlak voor Zwolle.

Spoor
Daarnaast komt er een extra bijdrage voor de spoorverbinding Veendam-Stadskanaal en wordt er geïnvesteerd in het verbeteren van het spoor tussen Groningen en Bremen. Het doel is om de reistijd tussen beide steden aanzienlijk te verkorten. Verder wordt er geld vrijgemaakt voor het onbrekende deel van de financiering voor de spoorverbinding Roodeschool-Eemshaven.

Wegen
Naast openbaar vervoer gaat er ook extra geld naar de aanpak van wegen. Zo is er geld voor de aanpak van de verkeersproblemen bij de Domofabriek in Bedum. Datzelfde geldt voor verbeteringen aan de N361, de weg Groningen - Lauwersoog en de N355 tussen Zuidhorn en Groningen. Ook wil de provincie opnieuw in gesprek met het Rijk over het verdubbelen van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Tot nu is er geen geld voor dit plan, maar mogelijk lukt het wel door ook hier een deel van de vrijgevallen spoor- en tramgelden in te zetten.

Overige projecten
Verder wil het nieuwe college geld vrijmaken voor een fietsbrug in Blauwestad en de bruggen over het Van Starkenborgkanaal bij Aduard en Dorkwerd.
Deel dit artikel:

Recent nieuws