Ommelanderwijk blij met afblazen gasboringen

In Ommelanderwijk bij Veendam is opgelucht gereageerd op de beslissing van de Nederlandse Aardolie Maatschappij om daar niet verder naar gas te boren.
Het voornemen om er gas te winnen leidde tot grote
in de buurt. Volgens Bernard Stikfort van het Dorpenbeheerteam hadden de bewoners het idee dat alles bij hen op het bordje werd gegooid: een aardgasbuffer, zoutwinning, windturbines, megastallen en nu nog eens boren naar aardgas. Dat viel verkeerd bij de bewoners, die vreesden voor aardbevingen als gevolg van bodemdaling.
Volgens de NAM hebben proefboringen aangetoond dat er beduidend minder gas onder de grond zit dan men aanvankelijk dacht. Zo weinig, dat het niet rendabel is om door te gaan met gaswinning bij Ommelanderwijk. Volgens Henk Heeringa van de NAM was de onrust bij bewoners niet de reden om met boren te stoppen.