Ook boeren schade door aardbevingen

Bij de schademeldingen na de aardbevingen blijkt ook een aantal boeren te zijn die schade aan mestkelders hebben. Die zijn door scheuren in het beton lek geraakt.
Dat kan gevaarlijke situaties veroorzaken omdat in een enkel geval kelder kan instorten. Bij veeboer Kevin Eurlings in Middelstum zijn ook de wanden van de kelder verzakt: "De mestkelder is door de aardbeving beschadigd, hij is helemaal verzakt en in principe staat hij op instorten."
Reparatie kost zeker 15.000 euro, maar zijn schadeclaim is vooralsnog afgewezen door de NAM. De schade zou niet veroorzaakt zijn door de aardbeving maar doordat er zware voertuigen over de kelder heen rijden. Maar Eurlings is er van overtuigd dat de schade door de bevingen komt: "Ik zie het elke dag en als in een week tijd het hele zaakje onderuit zakt, dan moet er toch wel iets aan de hand zijn. Dat vind ik heel raar."
Een paar kilometer verderop, in St Annen, is de mestkelder van Peter Dekens lekgeraakt. Hij kan de kelder nauwelijks gebruiken omdat die voordurend volloopt met grondwater. Dekens vertrouwt erop dat zijn schade door de NAM wordt vergoed"de NAM dat met de huzien zo, dan moeten ze dat ook zo doen met de mestkelders."
De Groninger Bodem Beweging heeft de problemen met de mestkelders aangekaart bij landbouworganisatie LTO Noord. Die beraadt zich over de steun die ze de getroffen boeren kunnen geven bij hun schadeclaims.