v.v. Zuidhorn ontwikkelt computerprogramma voor trainers en leiders

Voetbalvereniging Zuidhorn heeft een computerprogramma ontwikkeld om leiders en trainers bewust te maken van hun gedrag bij trainingen en wedstrijden.
Met het programma wordt de voorbeeldfunctie van deze officials nog eens benadrukt. De tragische dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere was voor de club in Zuidhorn aanleiding om het programma te maken.
Het programma is opgezet in samenwerking met vier studenten van de Hanzehogeschool. Aan de hand van meerkeuze vragen wordt duidelijk welk beleid de club voert en wat er van trainers en leiders wordt verwacht.
De module is er nu nog alleen voor leiders en trainers, maar de club denkt er over na om hem ook voor ouders en andere betrokkenen open te stellen.