SC Veendam stap verder richting doorstart

De plannen om een doorstart mogelijk te maken in het amateurvoetbal voor Sportclub Veendam, zijn in een vergevorderd stadium. De start moet wel juridisch verantwoord zijn. Daarvoor wordt een andere vereniging opgericht, omdat de Stichting BV Veendam failliet is verklaard.
De ambitie van de club is om binnen een tijdsbestek van drie tot vijf jaar terug te keren in het betaalde voetbal. Om geld te genereren is er voor aanstaande donderdag 25 april een sponsoravond georganiseerd. Daarnaast is een aantal gesprekken met de gemeente Veendam positief verlopen.

Nieuwe gezichten

Om met een schone lei te beginnen, is ervoor gekozen om met nieuwe gezichten aan de slag te gaan. Twee daarvan zijn Andre van der Veen en jurist Peter Fousert. Zij maken ook deel uit van de groep van Zwarte Mannen, de cultuurbewaarders van de club. Dit betekent niet dat de oude garde van de club aan de kant geschoven is. Zij ondersteunen de plannen die op tafel liggen. Piet Scholtens heeft wel te kennen gegeven zich terug te trekken. Hij was tot aan het faillisement van Veendam interim-directeur.

1 mei

SC Veendam streeft er nog steeds naar om voor 1 mei helderheid te kunnen verschaffen aan de KNVB of er voldoende perspectief is om als amateurvereniging in de hoofdklasse door te gaan. Jan Schulting is in beeld om trainer te worden. Hij heeft laten weten zeer geïnteresseerd te zijn om de technische leiding te hebben. Over de verdere invulling van de technische staf en spelersgroep is nog niets bekend. Voor het eerste jaar in de hoofdklasse gaat men voorlopig uit van een begroting van ruim tweehonderduizend euro.