'Geld voor opvang verzwakte dieren'

© Joe Philipson / Flickr Creative Commons
De Partij voor de Dieren wil dat de provincie geld beschikbaar stelt voor de opvang van zieke en gewonde dieren die in het wild leven.
De fractie dient woensdag tijdens de Statenvergadering hierover een motie in. Het college van Gedeputeerde Staten wil alleen de reeënopvang in Sellingen subsidieren, maar stelt geen geld beschikbaar voor de verzorging van andere hulpbehoevende dieren. Volgens de Partij voor de Dieren is wettelijk bepaald dat iedereen verplicht is dieren in nood te helpen.