Provincie houdt vast aan compensatiefonds

De provincie Groningen blijft vasthouden aan de komst van een compensatiefonds voor schade door aardgaswinning.
Volgens het provinciebestuur is een dergelijk fonds noodzakelijk om Noord-Groningen perspectief te kunnen blijven bieden. Eerder claimde Commissaris van de Koningin Max van den Berg al een miljard euro voor het gebied.
In politiek Den Haag is het plan voor een compensatiefonds herhaaldelijk afgeschoten. Volgens de Haagse politici zou er geen geld voor zijn. Maar volgens gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh kan alleen met een compensatiefonds de aantrekkelijkheid van de regio gewaarborgd blijven.