Nog geen nieuwe bestemmingen Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde is er niet geslaagd nieuwe bestemmingen binnen te halen, voor dit eerste seizoen dat er een verlengde baan ligt.
De verwachting was dat de vorige week geopende verlengde baan direct al tot extra vliegverkeer zou leiden. Er zijn de afgelopen maanden wel uitvoerig contacten over geweest, maar tot resultaat heeft dat niet geleid.
De directie gaat er vanuit dat de gewenste uitbreiding van het aanbod de komende jaren er wél komt.