Bad Nieuweschans krijgt nieuwe damclub

In deze tijd van krimp, waarin veel clubs er noodgedwongen de brui aan geven, krijgt Bad Nieuweschans er een vereniging bij: een damclub.
Er zijn nu vier leden, die op vrijdagmorgen tegen elkaar dammen. De damclub hoopt er nog zo'n zestien bij te krijgen. Ook jongeren zijn van harte welkom. Het is niet de bedoeling om in de landelijke competitie mee te doen. Eerst wordt gekeken hoe de club het in de regio doet.
De leden van de damclub komen op vrijdagmorgen bijeen in de Steunstee en daar kunnen belangstellenden zich melden.