North Refinery gaat uitbreiden

Olie-recyclingberijf North Refinery in Farsum gaat uitbreiden: de parkeerplaats van het bedrijf wordt vergroot, en er komt een extra inrit voor de brandweer en grote vrachtwagens.
Zo moet de veiligheid op en rond het bedrijfsterrein vergroot worden.
Voor de uitbreiding is 1,2 hectare grond nodig. Die grond heeft North Refinery van Groningen Seaports gekocht. Het havenbedrijf legt een nieuwe weg aan in het gebied, zodat Seaports in de nabije toekomst nog meer grond aan nieuwe bedrijven kan verkopen.