Verbetering dorpsentree Middelstum

In het kader van de herinrichting van het centrum van Middelstum wordt ook de dorpsentree aan de Delleweg aangepakt. Er komt een fietsenstalling voor honderd fietsen en worden er snelheidsremmende maatregelen aangebracht.
Omdat er druk gewerkt wordt aan de herinrichting van het dorp zijn de op-en overstapplaatsen van de bus verplaatst van het Concordiaplein naar de Delleweg. De tijdelijke situatie van het parkeren van de fietsen is volgens dorpsbewoners en de gemeente Loppersum erg chaotisch en onoverzichtelijk. Daarom is er besloten om een fietsenstalling te plaatsen. Daarnaast wordt ook de Delleweg zelf aangepakt.
Op dit moment is deze weg een lange rechte weg waarbij weggebruikers van een tachtig kilometer zone 'ineens' in de bebouwde kom terecht komen waar een maximum snelheid van dertig kilometer is. De gemeente wil de weg versmallen zodat het autoverkeer moet afremmen voordat ze het dorp inrijden. Hiermee wil ze voorkomen dat automobilisten te hard het dorp binnenrijden.
De werkzaamheden starten na de zomervakantie. Het hele project kost 80.000 euro.