Delfzijl: kleine scholen in stand houden

Het gemeentebestuur van Delfzijl neemt een voorstel van de PvdA over. Het plan is om kleine scholen in de buitendorpen, ondanks de terugloop van het leerlingenaantal, zo lang mogelijk in stand te houden.
Dat kan door kleine scholen te clusteren en ze onder één directie te brengen. Maar ook aan zo'n cluster zit een ondergrens.
Wethouder Jan Wolthof: "De richtlijn daarbij is 80 leerlingen, maar als het iets minder is en er zijn dus andere clusters waarin iets meer leerlingen zijn dan kom je op gemiddelde van diezelfde 80 leerlingen uit."