Asbestsanering in woningen Selwerd van start gegaan

Woningcorporatie De Huismeesters is begonnen met het verwijderen van asbest uit 94 woningen aan de Berkenlaan, in de stad-Groninger wijk Selwerd.
Vorig jaar zomer werden in de kruipruimtes van de huizen oude rioleringsbuizen gevonden die asbest bevatten. Nu het grondwaterpeil is gedaald, kan de sanering plaatsvinden. Bewoners hoeven hun huis tijdens de werkzaamheden niet te verlaten. Vóór de bouwvak moeten alle asbestleidingen zijn verwijderd.
Bewoners zijn via een brief en een persoonlijk gesprek over de werkzaamheden geïnformeerd. Dagelijks worden twee huizen gesaneerd.
De asbestbevattende leidingen werden vorig jaar ontdekt bij rioleringswerkzaamheden in een van de huizen.