PVV presenteert alternatief voor aanpak zuidelijke ringweg

De aanpak van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen heeft te veel nadelen en is slechts een tijdelijke oplossing tegen files. Dat betoogt de statenfractie van de PVV.
De partij bedacht de afgelopen maanden een
. In plaats van de verdiepte zuidelijke ringweg en fly-overs bij het Julianaplein pleit de partij voor twee nieuwe wegen. Hiermee moet doorgaand verkeer al bij Hoogkerk naar het noorden dan wel zuiden worden geleid.
Volgens de PVV is het alternatief voor twee nieuwe wegen goedkoper dan het plan dat nu voorligt. In het plan van de PVV blijft de bestaande ringweg zoals hij is. Volgens de partij scheelt dat veel geld, dat geïnvesteerd kan worden in de nieuwe wegen. De partij heeft haar alternatief laten doorrekenen door deskundigen.
Naast nieuw asfalt pleit de PVV voor extra transferia rond de stad. Ook moet er een aftakking van het spoor komen naar Zernike.
De partij wil de alternatieven betalen uit de compenstatiepot voor de Zuiderzeelijn. De Groningse PVV-fractie heeft haar partijgenoten in Den Haag gevraagd om de plannen in een commissievergadering te bespreken met minister Schultz van Verkeer. Ook heeft de partij het plan ingediend bij de Regio Groningen-Assen.
Of het alternatief van de PVV een kans maakt, valt te bezien. Het plan voor een extra ringweg ten zuiden van de stad werd eerder al afgeschoten vanwege de kosten. Ook was er weerstand tegen nieuw asfalt tussen Groningen en Haren vanwege het natuurlijke karakter van het gebied. Bovendien stemde Mininster Schultz eerder al in met de huidige plannen.