Boumans: Duitsers enthousiast maken voor spoorlijn

Nederlandse en Duitse bestuurders moeten zich gezamenlijk inzetten voor de verbetering van de spoorlijn van Groningen naar Leer. Gedeputeerde Boumans wil daarvoor een sociƫteit oprichten met daarin vertegenwoordigers van overheden en het bedrijfsleven van beide kanten van de grens.
Doel is om zo meer geld op tafel te krijgen voor de spoorlijn.

De provincie Groningen maakte onlangs al bekend fors te willen investeren in de spoorverbindingen tussen Groningen en Leer. Uit de compensatiepot voor de Zuiderzeelijn gaat 85 miljoen naar de Wiederline, zoals de spoorlijn sinds vorig jaar heet. Met hulp van het Rijk, de Duitse overheid en het bedrijfsleven wil gedeputeerde Boumans dit bedrag het liefst verdubbeld zien.

Ook wil Boumans in gesprek met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Boumans wil aanspraak maken op een bedrag van 35 miljoen dat bij het ministerie nog op de plank ligt. Het geld is bedoeld voor verbetering van internationale treinverbindingen. Het uiteindelijke doel is om de reistijd tussen Groningen en Bremen terug te dringen van bijna 163 minuten tot 83 minuten.

De provincie heeft nog zeven jaar de tijd om de verbeteringen door te voeren. Voor 2020 moet het geld uit de compensatiepot voor de zuiderzeelijn namelijk zijn uitgegeven.
Deel dit artikel:

Recent nieuws